Bývanie v Afrike – rozličnosť v ponímaní Európanov

Kontinent druhých najväčších rozmerov východnej pologule je viac ako unikátny kúsok na charakterizovanie. Zrejme by sme sa všetci mohli zhodnúť na tom, že jednotná, ucelená definícia, ktorá by bola schopná zlúčiť jednotlivé kmene a národy žijúce na jej území, spolu so svojimi zvykmi a tradíciami, neexistuje. Každý z jej obývaných štátov je totiž jedinečnou zložkou, časťou, celkom, dotvárajúcim kompletný výzor Afriky. Jej tvár teda pozostáva z mnohého a mnohých. Osobitou stránkou tohto svetadielu, poskytujúceho nám kvantum stále neobjavených úkazov, nepochopiteľných fenoménov, očarujúcej prírody s exkluzívnymi scenériami navôkol, je aj typ bývania – zoskupenia drobných dediniek, osád či len osadenstiev, ktorých členovia by sa dali miestami spočítať na prstoch oboch rúk.

maroko
 
Výber apartmánu: ktoré kritérium hrá najdôležitejšiu úlohu?
 
            Keby sme sa rozhodli kúpiť si apartmán v jednom zo zaľudnených miest Európy, zrejme by sme sa na jeho kúpu pozerali nasledovne: skúmali by sme, či sa nachádza v pomerne pokojnej zóne, aby sme počas noci neboli rušení stálou premávkou rinúcich sa motorových vozidiel alebo by sme sa upriamovali na jeho rozlohu, rozmiestnenie izieb, vzdialenosť od nášho pracoviska. Afričania zvažujú kúpu podľa osobitého kritéria: prievan. Prievan, vzduch ktorý permanentne prúdi, nie je usadený na jednom mieste, práve on je tou špecifickou ingredienciou, ktorá rozhoduje o kúpe apartmánu. V tomto horúčkovitom podnebí, kde sa slnko stáva neodmysliteľnou hrozbou pre vedenie každodenného boju o život, je prievan na nezaplatenie.

            Pokiaľ si chce Európan – návštevník tohto rôznorodého územia s početnými klanmi a kmeňmi prenajať byt, jedna z prvých otázok, ktorá bude adresovaná jeho majiteľovi bude znieť: Je tu prievan? Pokiaľ sa po otvorení okna k nám dostane pohyblivý a osviežujúci vzduch, sme schopní pocítiť nesmiernu úľavu. V prípade afrických bytov, ak vzduch stojí nehybne, nemá hodnotu; pokiaľ sa však pohne, získava na cene – prievan je teda merateľnou zložkou po finančnej stránke, pretože najdrahšie domy sa stavajú tam, kde je najlepší prievan.

katar
 
Viac nájomníkov bytu: vedeli sme, do čoho ideme?
 
            V týchto oblastiach, ktoré sú charakteristické zvedavými príslušníkmi hmyzu, tých najrozmanitejších druhov bezstavovcov, ktorých sme zrejme nemali možnosť spoznať v iných zemepisných šírkach, máme o spoločnosť jednoznačne postarané. Pokiaľ nám horúčava, ktorá padá na naše telo počas noci, dá zaspať, po niekoľkých minútach nás zo spánku môže vytrhnúť odlišný činiteľ: na nahom tele si lezú tenké nôžky pavúkov, chrobákov a iného otravného hmyzu, poprípade nás štípu lietajúce potvory. Ich prítomnosť nie je ničím netradičným v týchto geografických končinách a preto si cudzinci okupujúci ich revír musia na početné zástupytropickej hávede zvyknúť.