Nový Zéland – voľby vtáka roka

Voľby vtáka roka? Čo to je?

Určite si mnohí z vás po prečítaní názvu tohto článku položili podobné otázky. Pre nás je to niečo úplne nové a úsmevné, ale pre Novozélanďanov je to už 16 rokov každoročná tradícia – voľba vtáka roka.

Možno sa viacerí z vás pýtajú, ako to začalo a k čomu to je dobré. Odpoveď je jednoduchá. Ako všetci dobre vieme Austrália a Nový Zéland sú domovom pre veľmi veľa druhov zvierat a rastlín, ktoré sa na iných kontinentoch alebo v iných štátoch nenachádzajú – takzvané endemity. Napríklad na Novom Zélande je približne dvesto druhov vtákov a z toho je 44% endemitov. Touto súťažou sa majú dostať do povedomia ohrozené alebo vzácne druhy vtákov, ktorých je na Novom Zélande množstvo. Taktiež aj symbolom tohto ostrova je vták Kiwi, ktorý je na pokraji vyhynutia.

kiwi

 

Súťaž začala organizácia Forest&Bird v roku 2005, ktorá taktiež usporadúva rôzne zbierky na záchranu ohrozených druhov. Minulý rok ju vyhral vták kakapo.  

V roku 2019 bolo nazbieraných viac ako 40 000 hlasov, čiže obyvatelia Nového Zélandu túto súťaž berú naozaj vážne. Viac sa môžete dočítať na webovej stránke organizacie.

Teraz nastáva otázka: Ujalo by sa niečo takéto aj na Slovensku? Asi nie len s vtákmi, ale možno by bolo dobré popremýšľať o podobnej súťaži pre všetky živočíchy na Slovensku, s čím by bola, samozrejme, spojená aj zbierka na ich záchranu, alebo by sa aspoň dostalo do povedomia Slovákov, koľko chránených a ohrozených druhov živočíchov na Slovensku vlastne máme.

kakapi

Taktiež by možno nebolo zlé presne to isté urobiť aj s pamiatkami v našej krajine, keďže tu je toľko krás, nie len vytvorených človekom, ale aj prírodných, a kopu ľudí o tom ani len netuší. Každoročne prebieha napríklad súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka, ktorú organizuje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Víťazi súťaže dostanú od Ministerstva kultúry SR 8 300 eur.

Je veľmi dôležité, aby si ľudia boli vedomí toho, čo sa okolo nich nachádza, a koľko ohrozených druhov alebo pamiatok existuje, a aké sú dôležité pre históriu alebo kultúrnu identitu konkrétnej krajiny.