Aké vtáky sú ideálnymi rodičmi?

Výskumníci zistili, že vtáky, ktoré vyjadrujú silné osobnostné rysy, napríklad agresívne správanie alebo ochota skúmať, urobili oveľa lepšiu prácu pri vychovávaní mladých, ak mali partnera podobného zmýšľania. Tam, kde boli páry s výrazne odlišnými osobnosťami, boli mladé vtáčiky menej kŕmené a v horšom stave.

ptáček

Výskumní pracovníci nevedia presne určiť dôvod prečo to rodičom s podobnými povahami ide lepšie, ale dalo by sa povedať, že by to mohlo byť za účelom zlepšenia spolupráce a koordinácie úsilia.
Výskumný pracovník Dr. Dall z Centra pre ekológiu a ochranu životného prostredia povedal: „Osobnostné rozdiely, na ktoré sme sa zamerali pri výskume týchto vtákov, odzrkadľujú ich každodenný život. V prípade piniek, aby ste boli dobrými rodičmi, musíte byť schopní koordinovať svoje správanie tak, aby jeden rodič hľadal jedlo a druhý kŕmil vtáčatko. Je oveľa jednoduchšie koordinovať svoje správanie, ak ste si navzájom podobní“.

ptáci

V tejto štúdii sa výskumníci zamerali na osobnosti skupiny piniek. Podarilo sa im dokázať, že niektorí z nich vykazujú konzistentné vzorce správania, ktoré sa zvyčajne odrážajú na rôznych úrovniach agresivity alebo ochoty skúmať. Často sa tieto znaky skombinovali, ale niektoré pinky ich vôbec nevykazovali.
Potom boli páry umelo spárované do párov, v ktorých boli rovnako zmýšľajúci a aj ktorí nemali spoločné črty. Keď sa spárili, vajcia im vymieňali medzi hniezdami, aby sa rozlíšili výhody genetickej, na rozdiel od behaviorálnej kompatibility rodičov. Odborníci potom študovali zvieratá počas kŕmenia svojich mláďat a sledovali vývoj mláďat, aby zistili, ktoré páry sú lepší rodičia.

papoušek

Spolupracovník Nick Royle povedal: „Zistili sme, že ak boli vtáky veľmi zvedavé a ich partneri zdieľali tento rys, ich potomkovia boli v skutočne dobrom stave. To platilo aj pre veľmi agresívne vtáky. Ak tieto rysy prejavoval iba jeden rodič, mláďatám sa darilo menej dobre. Naša štúdia vylúčila myšlienku, že to bolo spôsobené genetickou kompatibilitou, a preto by to mohlo byť spôsobené iba behaviorálnou kompatibilitou jedincov počas vychovávania potomkov“.