Vratné prepravné obaly pre poolingové služby

Schoeller Allibert je odborníkom na recyklovateľné prepravné obaly pre rôzne odvetvia, pričom na recykláciu, udržateľnosť a znižovanie svojej uhlíkovej stopy si dávajú mimoriadne záležať. Na základe toho spoločnosť ponúka možnosť využitia ich prepravných produktov aj pre poolingové služby https://www.schoellerallibert.com/sk/markets/pooling/. Firma taktiež veľmi úzko spolupracuje s podnikmi, ktoré poolingové služby využívajú, pričom pre nich ponúka práve špeciálne vratné prepravné obaly. Pokiaľ neviete, čo presne sú poolingové služby, ide o paletový systém, ktorý sa využíva v rôznych skladových priestoroch a logistických centrách, avšak jednotlivé palety sú používané opakovane.

skladové priestory

To znamená, že sa v takýchto spoločnostiach využíva systém opakovane využiteľných vratných obalov, ktoré si môžu prenajať a po opotrebovaní sa vrátia naspäť. Prostredníctvom opakovaného používania prepravných obalov nedochádza k ich plytvaniu, ale naopak k šetreniu plastovým materiálom, ktorý sa následne po zničení daného obalu použije po recyklácií na výrobu ďalších obalov. Súčasťou poolingových služieb sú taktiež aj rôzne automatizácie v systémoch, ktoré značne uľahčujú celý proces uskladňovania a prepravy.

prepravný pás

Z toho dôvodu Schoeller Allibert ponúka taktiež pre poolingové služby rôzne druhy plastových paliet, kontajnerov, vozíkov a prepraviek, ktoré sú k automatizácií prispôsobené https://www.hlavnespravy.sk/vianoce-stravovanie-vo-vazniciach-je-prisposobene-regionalnym-zvyklostiam/192255 a kompatibilné s používaným systémom, ako sú napríklad prepravné pásy. Kontajnery a prepravky sú vyrobené taktiež s ohľadom na lepšiu a rýchlejšiu manipuláciu medzi pracovníkmi a zároveň sa dajú aj jednoducho zasúvať, stohovať a skladať. Práve tieto ich vlastnosti umožňujú ušetriť v rámci ich prepravy po naložení a vyložení drahocenné miesto a voľný priestor, ktorý zároveň šetrí aj prepravné náklady. Na to, aby vydržali v dobrej kvalite čo najdlhšie, sú vyrábané z pevného a odolného materiálu, ktorý zabezpečuje opakované a bezpečné používanie po naozaj dlhú dobu.